Al. Beliny – Prażmowskiego 25/1, 31-514 Kraków, woj. małopolskie

Pon-Pt : 09:00 – 17:00

Zadzwoń: Sekretariat: (12) 307-30-22 Notariusz: 606-978-776

Świadczone czynności notarialne

Czynności notarialne

Czynności notarialne

ŚWIADCZONE CZYNNOŚCI NOTARIALNE


W Kancelarii Notarialnej uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie możliwych prawnych rozwiązań związanych z dokonywanymi czynnościami, dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości związanych z tymi czynnościami podatków i opłat oraz taksu

 

Kancelaria informuje, że w zakresie dokonywanych czynności notarialnych porady prawne udzielane są Klientom bezpłatnie.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 

1. sporządza akty notarialne 

 

a)          umowy (sprzedaży, przeniesienia własności, przedwstępne, deweloperskie, ustanowienia odrębnej własności lokali, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, zamiany, pożyczki, ustanowienia hipoteki, użytkowania, służebności, spółek prawa handlowego i cywilnego, majątkowe małżeńskiej, podziału majątku wspólnego, najmu, dzierżawy, oraz inne dotyczące przeniesienia własności nieruchomości lub innych składników majątkowych),

b)          oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji,

c)          testamenty (proste, z zapisem zwykłym i windykacyjnym, z poleceniem),

d)          pełnomocnictwa,

e)          akty założycielskie spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,

f)          ugody i porozumienia,

 

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, 

 

3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, 

 

4. sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu) 

 

5. doręcza oświadczenia, 

 

6. spisuje protokoły (zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, walnych zgromadzeń spółdzielni, zebrań wspólnoty mieszkaniowej, zgromadzeń wspólników innych spółek lub innych osób prawnych, a także ich organów), 

 

7. sporządza protesty weksli i czeków, 

 

8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

 

9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, 

 

10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 

 

11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, 

 

12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 Kamil Bułat notariusz  

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Z notariatem związany jestem od 2008 roku. Przed powołaniem na stanowisko notariusza obyłem aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej w trybie etatowym oraz pełniłem przez okres ponad 2 lata funkcję zastępcy notarialnego.

 

Od listopada 2016 roku, jako notariusz, prowadzę Kancelarię Notarialną w Krakowie przy Alei Płk Władysława Beliny – Prażmowskiego 25/1.

Umowy

Protokoły

Akty poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenia

Testamenty

Pełnomocnictwa

Depozyty

Projekty aktów notarialnych

Doręczenia

Wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów

KONTAKT


Telefon:

Sekretariat: (12) 307-30-22 

Notariusz: 606-978-776

Adres:

Al. Beliny-Prażmowskiego 25 lok. 1, 31-514 Kraków, Grzegórzki

Email:

kancelaria@notariuszbulat.pl

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr IX/39/2016 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 5 sierpnia 2016 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.

Kancelaria Notarialna w Krakowie © 2018. All Rights Reserved

Polityka prywatności

Umów się na spotkanie