Al. Beliny – Prażmowskiego 25/1, 31-514 Kraków, woj. małopolskie

Pon-Pt : 09:00 – 17:00

Zadzwoń: Sekretariat: (12) 307-30-22 Notariusz: 606-978-776

Dokumenty

Podstawowe dokumenty i informacje

Dokumenty

PODSTAWOWE DOKUMENTY I INFORMACJE


Podstawowe dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności notarialnych

 

W przypadku dokonania czynności notarialnej należy okazać notariuszowi dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz wskazać adres zamieszkania stron czynności.

 

1.  Sprzedaż lub darowizna nieruchomości gruntowej (działki):

 

 • numer lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, to jest dokument na podstawie, którego zbywca stał się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości: wypis aktu notarialnego (umowa sprzedaż, darowizny itp.) lub prawomocne postanowienie sądu (stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenie, przysądzenie własności itp.) lub akt poświadczenia dziedziczenia lub decyzja administracyjna,
 • wypis z rejestru gruntów (przeznaczony do wpisów w księdze wieczystej),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (w razie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • cena lub wartość rynkowa działki,

 

2.  Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą:

 

 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • cena lub wartość rynkowa lokalu,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu płatności opłat eksploatacyjnych za lokal,

 

3.  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia (dokumenty wskazane w pkt 1 powyżej lub przydział lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu)
 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,cena lub wartość rynkowa lokalu,zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

 

4.  Testament:

 

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej, w razie sporządzania testamentu z zapisem windykacyjnym

 

5.  Pełnomocnictwo:

 

 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości (w szczególności numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej) w razie sporządzenia pełnomocnictwa do zbycia lub nabycia nieruchomości.

 

6.   Akt Poświadczenia Dziedziczenia:

 

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego,
 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem.

 

7.  Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

 

 • odpis skrócony aktu małżeństwa

 Kamil Bułat notariusz  

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Z notariatem związany jestem od 2008 roku. Przed powołaniem na stanowisko notariusza obyłem aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej w trybie etatowym oraz pełniłem przez okres ponad 2 lata funkcję zastępcy notarialnego.

 

Od listopada 2016 roku, jako notariusz, prowadzę Kancelarię Notarialną w Krakowie przy Alei Płk Władysława Beliny – Prażmowskiego 25/1.

KONTAKT


Telefon:

Sekretariat: (12) 307-30-22 

Notariusz: 606-978-776

Adres:

Al. Beliny-Prażmowskiego 25 lok. 1, 31-514 Kraków, Grzegórzki

Email:

kancelaria@notariuszbulat.pl

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr IX/39/2016 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 5 sierpnia 2016 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.

Kancelaria Notarialna w Krakowie © 2018. All Rights Reserved

Polityka prywatności